Dự án/ Projects

Trung tâm hội nghị FLC / FLC Conference Center

Trung tâm hội nghị quốc tế với sức chứa 1300 chỗ ngồi, đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn quốc tế, tiện nghi, tiện ích và nhân sự đáp ứng những hội nghị, hội thảo cấp cao. Thiết kế thông minh, khu trung tâm hội nghị dễ dàng thay đổi không gian để đáp ứng nhiều yêu cầu lớn nhỏ khác nhau tùy thuộc quy mô của từng sự kiện.

04.LB.IE.01 07.LB.VIEW.01 08.LB.VIEW.02 17-BR.VIEW1 20-BR.VIEW4 28.ME.VIEW02